Wat is DBRSA

De vereniging draagt de naam: DBRSA (Dutch Bench Rest Shooters-Association).
Zij heeft haar zetel in de gemeente Wijchen.
Doel van de vereniging:
1. Het doel van de vereniging is het bevorderen en verbreden van de basis van de schietsportdiscipline "Benchrest" in Nederland conform de
daarvoor geldende internationale regels zoals omschreven in het "Rule Book" van de World Benchrest Shooters Federation (WBSF), de European Benchrest Shooters Federation (EBSF), de World Rimfire and Air Benchrest Federation, (WRABF) en de European Rimfire and Air Benchrest Federation (ERABSF)
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
• het organiseren van benchrest wedstrijden op daarvoor geëigende terreinen en schietbanen binnen Nederland.
• het publiceren in vakbladen en via andere media;
• het deelnemen aan en het vaststellen van de deelnemers delegatie voor:
• De door de World Bench Rest Shooters Federation (WBSF) georganiseerde Wereldkampioenschappen eenmaal per 2 jaar.
• De door de European Bench Rest Shooters Federation (EBSF)
georganiseerde Europese kampioenschappen eveneens eenmaal per 2 jaar, wisselend met de Wereldkampioenschappen.
• De door de WRABF georganiseerde Lucht en randvuur wereld kampioenschappen eenmaal per 4 jaar.
• De door de ERABSF georganiseerde Europese kampioenschappen eenmaal per 4 jaar. Tevens kan door onze leden worden deelgenomen aan de Wereld Cup wedstrijden tegelijkertijd met de EK eveneens eenmaal per 4 jaar georganiseerd, wisselend met de wereld kampioenschappen.
• Het bevorderen van deelname aan andere internationale wedstrijden met open inschrijvingen.
De DBRSA is een geregistreerde vereniging bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 20135517
De DBRSA is aangesloten bij de KNSA onder nummer: 9555
De DBRSA behoort tot Regiokring 4 van de KNSA regionale indeling.

Information

All images are the property of DBRSA and/or the web developer.

None of the images can be used without explicit consent of DBRSA and/or the web developer.

Carousel